โรงพยาบาลรัฐสต็อกตัน

โรงพยาบาลสต็อกตันสร้างขึ้นในเมืองสต็อกตันในปีพ. ศ. 2394 บนพื้นที่ 100 เอเคอร์ (0.40 กม.) ซึ่งบริจาคโดยกัปตัน Charles Maria Weber สถานพยาบาลที่มีอยู่ไม่สามารถรับมือกับการรักษาผู้คนจำนวนมากที่มีความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์ที่เกิดจาก California Gold Rush ได้ดังนั้นจึงมีการตัดสินใจที่จะสร้างโรงพยาบาลจิตสาธารณะแห่งแรก โรงพยาบาลสต็อกตันอยู่ในอันดับที่ 1016 ในรายการมรดกทางประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. อาคารนี้เป็นที่ตั้งของ Stanislav-Stockton Center ของ California State University นอกจากนี้บนเว็บไซต์ยังเป็นสุสานสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่นี่